X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

درباره‌ی اقدام ضد ایرانی اخیر در مجلس جمهوری باکو

چندی پیش نمایندگان مجلس جمهوری باکو بار دیگر در اقدامی بشدت تحریک آمیز طرحی را پیشنهاد دادند که نام جمهوری آذربایجان که در این شکل هم جعلی است و حقیقت تاریخی ندارد به نام جمهوری آذربایجان شمالی تغییر پیدا کند. (http://www.arannews.ir/fa/news/28358.aspx)
هرچند پیشنهاد این طرح را نمایندگان حزب جبهه‌ی خلق آذربایجان واحد؟! مطرح نموده‌اند اما به نظر می‌رسد نمایندگان حزب حاکم نیز با این طرح موافق و همسو هستند و این مسئله و موضع‌گیری در کنار مواضع دیگر روشن می‌سازد که حزب حاکم نیز علی‌رغم ظاهر سازی در راستای هدف شوم و ضد ایرانی که همانا تجزیه‌ی ایران است گام برمی‌دارد.

آیا می‌توان از این هم واضح‌تر و رسمی‌تر دعاوی پوچ و الحاق‌گرایانه‌ی ارضی نسبت به ایران را مطرح کرد؟ تا به کی می‌بایست در سیاست خارجی "حسن نیت" به خرج داد؟ حسن نیتی که اوجش شناسایی دوژور جمهوری شمال ارس با نام جعلی جمهوری آذربایجان است. به نظر می‌رسد علی‌رغم تلاش مفرط برای ندیدن مسئله‌ی تحریف تاریخی نام مناطق شمالی ارس، این تحریف و همزادهای آن بر روابط ایران و جمهوری باکو سایه می‌افکند و طرف باکویی حاضر نیست از سیاست‌های خصمانه علیه تمامیت ارضی ایران دست بکشد. حال سؤال این است که چه پاسخ در خوری می‌توان به طرف باکویی داد؟ آیا اصرار بر ندیدن مسئله و "حسن نیت" که تا به امروز مشی دستگاه دیپلماسی ایران در برابر این جمهوری تازه استقلال یافته بوده است، می‌بایست ادامه پیدا کند؟ آیا این تحریف تاریخی فرقی با تحریف نام خلیج همیشه فارس و اهداف پس پرده‌ی آن دارد؟ آیا هنوز نیاز به برخورد صحیح دیپلماتیک با این رژیم و برخوردی هوشمندانه با عمال داخلی و صحنه‌گردانان آن نمی‌شود؟ اینکه مدام ذکر شود این حرکت حربه‌‌ی رژیم اسرائیل است چه دردی را دوا خواهد کرد وقتی روشن است که تا زمینه‌ی منطقه‌ای عمل بر ضد منافع ایران موجود باشد قطعا مشتری فرا منطقه‌ای هم برایش پیدا می‌شود؟
با شناسایی جمهوری آذربایجان بدون مطرح کردن مسئله‌ی نام فرصتی تاریخی از دست رفت و ضمن آن حسن نیت کافی نیز به طرف باکویی نشان داده شد اما ظاهرا دعاوی الحاق‌گرایانه قسمتی از ایدئولوژی ناسیونالیستی قومی-بدوی-دولتی نخبه‌گان سیاسی آن دیار است و حاضر نیستند از آن دست بکشند. با این تفاسیر این به ظاهر تهدید (تغییر نام جمهوری آذربایجان به آذربایجان شمالی) می‌تواند فرصت تاریخی دیگری در اختیار ایران قرار دهد تا اعتراض خود را با ابزارهای دیپلماتیک به مسئله‌ی نام جمهوری باکو اعلان کند و گامی در جهت حل آن بردارد. اما آیا چنین خواهد شد؟