یک مقاله‌ی مهم

البته من در این وبلاگ عموما به باز انتشار دست نمی‌زنم اما به جهت اهمیت بسیار مطلب و بیان تقریبا تمام و کمال متعلقات بحث پیشنهاد می‌کنم این مقاله را مطالعه بفرمایید.
نفرت پراکنی قومی برخی نشریات محلی و غفلت مدیر کلان استان